Beste pris & ingen
skjulte avgifter.
Garantert.
Book SPA Book a Table Book Meeting Book Transport Buy Giftcard
by Jeremy Levine Design (CC)

Miljø og bærekraft

Vår visjon er å skape unike og fantastiske opplevelser uten å gå på akkord med verden rundt oss og klodens fremtid. Vår tids største utfordringer er knyttet til ressursknapphet og miljøproblematikk, og denne erkjennelsen er grunnlaget for vår strategi.

Bærekraftig business handler ikke bare om etikk og samfunnsansvar, det handler om å få mer ut av mindre og harmonerer med den moderne gjestens krav og behov. Vi tilbyr kvalitet fremfor kvantitet og det autentiske og unike fremfor det standardiserte.

THE THIEF ønsker å være først ute med det siste. Vi implementerer smarte og energieffektive løsninger for å redusere bruken av energi og vann og for avfallshåndtering, samtidig som vi gir gjestene våre sømløse og brukervennlige systemer. Vi tar i bruk moderne digital teknologi og etterstreber bærekraft i alle ledd.

Hvert rom er en egen energisone, slik at energibruken kan optimaliseres i forhold til belegg til en hver tid. Via BMS (Building management system) settes rommet i stand by-modus når gjesten forlater rommet. Hotellet er bygget i henhold energiforskriften TEK 07, og skal miljøsertifiseres (ISO 14001) etter åpning.

Hos oss skal man nyte god mat med god samvittighet. THE THIEF vil servere det fremste Norge og Skandinavia har å tilby av kortreiste råvarer av i sesong. Bærekraftig produksjon, transparens og produktinformasjon er nøkkelord. Derfor har vi startet jakten på lokale produsenter som frembringer råvarer med innlevelse og kjærlighet – så bærekraftig som mulig.

Vi tilstreber å jobbe etter disse grunnprinsippene. Frem mot åpningen av hotellet i januar 2013, vil du kunne lese mer om hvordan vi setter vår filosofi ut i praksis.