kr

What SUP THIEF?

Betingelser og vilkår

 • Leietaker må være over 18 år.
 • Leietaker leier SUP på eget ansvar.
 • Leietaker anbefales å ha reise og ulykkesforsikring.
 • Forsikring av utstyr er leietakers ansvar.
 • Leietaker oppfordres til å ta vare på utstyret som om det skulle vært ens eget.
  Erstatning av tapt utstyr faktureres etter gjeldene *anskaffelsesverdi hos vår leverandør
 • Utleier har ingen ansvar for skade, tap, uhell eller feilbruk under leieperioden. Leietaker er helt og holdent ansvarlig for dette selv.
 • Leietaker må melde fra om feil, skader eller mangler innen rimelig tid og fotodokumentere dette. 
 • Normal slitasje bidrar ikke til erstatningsansvar. Rifter, skår, kutt og annet grunnet feilbruk / uforsvarlig bruk blir avkrevd reparasjon eller helhetlig erstatning om nødvendig.
 • Tilbakelevering skal skje innen avtalt tid og innen THIEF SPA sine åpningstider.
 • Ved for sen tilbakelevering påløper det 500,- pr time.
 • Ved tilbakelevering som påfører en annen kunde forsinkelser eller forhold som gir oss erstatningsansvar, tilfaller erstatningsansvaret på leietakeren. Normalt vil man kunne avkreve 100% av neste kundes leiedag som kompensasjon.
 • Vi anbefaler deg å padle i nærheten av land, holde avstand til båter og vise sunn fornuft på sjøen. Bruk vest!
 • Du må kunne svømme for å leie en SUP. Begynn først på knærne for å finne balansen før du står opp på brettet
 • Inkludert: SUP-brett, padleåre, livvest og fotlenke

*Anskaffelsesverdi: SUP = 10 000,- | ÅRE = 1500,- | VEST = 1300,- | FOTLENKE = 500,-

Booking
Meny
Norsk