kr
Thief Loader
Slå på lyd Slå av lyden
Slå på lyd Slå av lyden

IN ROOM CONCERT

med Trygve Skaug 23. Oktober

 

Vinnere vennligst kontakt music@thethief.com innen 14. oktober for mer informasjon.

 

Vinnere:

@tinegrindalen
@pernsslett
@frokensoerensen
@marthajansdatterhoas
@blixabeth
@msandum
@ginaroen
@karosne
@lindahellerud
@livewold


Britt Helen Gustavsen Harket
Eve Foseid
Lone Hennum
Renate Hirgum
Ernesto Fabian Zabala