kr

Terms & Conditions

Generelle vilkår

 

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos TheThief.com. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

 

 

Registrering

 

For å handle hos TheThief.com må du ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen) samt at du må registrere deg hos oss. Registreringen er gratis og uten forpliktelser om kjøp. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Ta godt vare på passordet ditt. Det er din egen sikkerhet slik at ikke uvedkommende skal misbruke din profil. Du bestemmer selv passord når du registrerer deg.

THE THIEF kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år.

 

Adresseendring

 

Vi sender alle pakker til leveringsadressen som er lagret på ordren når vi registrerer din innbetaling. Du velger selv leveringsadresse når du går til kassen.

 

 

Betaling

 

Vi må ha registrert innbetaling før vi behandler ordren.

 

 

Tilbud

 

Tilbud gjelder så langt lageret rekker. 

 

 

Frakt

 

Hos TheThief.com pålegges frakt på 195,- per pakke.

 

 

Leveransevilkår

 

TheThief.com har forsendelser til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Leveringstiden varierer for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 2-5 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner.

Brevpakker leveres normalt sett i din postkasse. I noen tilfeller, for eksempel hvis postkassen din er full, må du hente pakken på postkontor. Da vil du få henteseddel i postkassen.

Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. TheThief.com er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager.

Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt, ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du vil i slike tilfeller bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt til kr 95,-. Dersom du ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 200,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt på kr 95,-.

 

 

Skadde sendinger

 

Dersom du mottar en skadd sending, plikter du som kunde å forholde deg til våre rutiner som gjelder ved mottak av en skadd sending. Ta kontakt med [email protected].

 

Vareinformasjon

 

The Thief gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte produktopplysninger. The Thief tar allikevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse. The Thief tar også forbehold om at det av ulike årsaker kan bli tomt på lager.

 

 

Copyright

 

Innhold på TheThief.com  er THE THIEF sin eiendom. Dette innhold er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra TheThief.com.

 

 

Reklamasjon og angrerett

 

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig gjennom [email protected]. Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne måten håndteres saken smidigs mulig og uten unødvendige returkostnader.

 

 

Angrerett og angrefrist – generell informasjon

 

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

 

 

Reklamasjon – generell informasjon

 

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
  • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss på [email protected]

 

 

Verneting

 

Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Oslo som verneting. Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.

 

Last ned pdf

Thief Spa Booking

  • Hidden
  • Please be aware that this is a REQUEST and submission of this form does not guarantee your spa reservation. After you submit the form, one of our staff will contact you shortly to complete your request based on availability. If you need faster assistance, please contact our team directly at +47 24 00 40 50 or [email protected]

Booking
Meny
Norsk