kr

Antony Gormley (1950), Draw, 1995

Den engelske kunstneren Antony Gormley har gjennom sin karriere jobbet med skulptur der menneskekroppen er et sentralt tema. Figurene viser nakne, anonyme kropper uten anatomiske detaljer og individuelle kjennetegn, likevel uten å bli upersonlige, da det er følelser og minner som fysisk kommer til syne.

Gormley tar ofte utgangspunkt i sin egen kropp og skulpturene plasseres som forlengelser av ham selv, enten i byrom, landskap, interiører eller som en del av større installasjoner. Med denne plasseringen utforsker kunstneren romlige aspekter der skulpturene fungerer som menneskelige målestokker i forhold til vegger og tak.

Draw er også laget med utgangspunkt i Gormleys egen anatomi. I støpejernet får kroppen en materiell tilstedeværelse som gjør den til noe mer enn en modellert skulptur. Den er nærmest en klump, en ting – med menneskelige egenskaper. Den sammenkrøpne kroppen ser ut til å forsøke å komme så nær jordens indre som mulig og vekker en sterk følelse i oss, enten den uttrykker overgivelse, sorg, lettelse eller ydmyk bønn.

Booking
Meny
Norsk